August 10, 2008

Sunday reading

Bret on Social Games: Platforms are Driven By Hits - Kongregate's Brilliant Move. "I think DTD was Kongregate's tipping point. Feel free to disagree or just mock me in the comments." While being the dominant platform is the goal for many firms, you need killer applications (even if integrated into your product/platform as is common for web services) to get customers and users.

Martin Spanar!: Gräv där du står - affärsmodeller från puben. "Vi såg oss omkring på platsen där vi var på, en skön pub. Denna plats är kanske inte helt olik ett socialt nätverk dit folk hade kommit för att interagera snarare än vara konsumenter.

Vi försökte därför på skoj som en fem-minutersträning nämna allt där pengar eller andra transaktioner är inblandat - kanske kunde man kanske översätta någon av dessa grejer till en affärsmodell på Internet?"

Using a pub environment to think of business models for social networks is a highly relevant way to approach the issue.

Bronte Media: Lexicon. "The current debate over the role of speculators in oil pricing reminds me of Rep. Noah Sweat’s classic answer when asked in 1952 what he thought about whiskey:" click to read the entire quote

No comments: