June 2, 2008

Game on

What's Next: Hack the News. (directed to SvD, DN, GP etc) "Jag kallar utmaningen hack the news. Så här går det till På 30 dagar bygger vi en parallell nättidning åt er. Inför öppen ridå. Från dag ett kan vem som helst titta förbi. Vi prototypar, kastar ut idéer till besökarna och ser vad som fastnar. Vi förbättrar det som är bra, slopar det som är dåligt. Alla kan pitcha ideer. Journalister, ledning, besökare. Ledorden är innovation, transparens, crowd sourcing och extremt korta utvecklingscykler. Jag kallar det agile publishing."

No comments: