November 21, 2007

Ideas are not reality

Disruptive interviews Johan Staehl von Holstein: "Jag har en idé som skulle konkurrera med både Facebook och slå undan benen på Googles affärsmodell. Men jag har vare sig pengar eller tid att dra igång något. Jag har lovat att leverera med avseende på IQube. Min avsikt är att IQube ska bli historiskt och jag planerar att ägna många år till med att jobba med IQube."

I was going to cut the quote after the first two sentences, but that wouldn't be fair. Ideas ares are worth next to nothing, though. I find Johan's views on the Internet industry about as off as I find Alexander Bard's view on communities.

1 comment:

Anonymous said...

good to hear that you're taking side