October 31, 2007

Daytona Sessions tomorrow

Tomorrow it is time for Daytona Sessions. Latest instructions from Rasmus & co are available. Be on time, seems to be the message.

Update: Sunday Nov 4th: Dagen efter Daytona Sessions. Presentations and videos from the event.

1 comment:

Mans said...

Tack för ett bra föredrag. Jag genomfars av en rejäl esprit d´escalier när jag tänker på att jag bort fråga dig om vad du tror kring det faktum att IPv4-adresspoolen är slututdelad om tre år. No more IPv4 addresses. Finito. Stop. Goodbye.

HUH? säger du kanske. Läs här:

http://www.ripe.net/news/community-statement.html

Kommentera hemskt gärna.