August 1, 2007

News Corp köper Wall Street Journal

Det verkar onekligen som att News Corp kommer att köpa Dow Jones med kronjuvelen, prestigemässigt, Wall Street Journal för fem miljarder dollar. Det nästan på veckan två år efter köpet av MySpace för 580 miljoner dollar. Inga andra reflektioner än att det finns en poäng i att ta betalt för journalistiken på WSJ.com och att Murdoch är en av de intressantaste mediamogulerna.

No comments: