August 27, 2007

Internet är varken dött eller tråkigt

Mark Cuban tycker att Internet är dött och tråkigt för att vi alla inte har lika snabbt bredband som Peter Löthbergs mamma. Fred Wilson på A VC slår huvudet på spiken i sin kommentar om varför så inte är fallet:

"But even more importantly, the web is primarily a communications platform, not a broadcasting or publishing platform, those are secondary uses. We don't need vast amounts of bandwidth to communicate. We seem to be doing just fine with new communication services like voip, blogging, social networking, etc. The key to these innovations is not more bandwidth, its thinking about what the internet/web makes possible that is not possible in the offline world."

No comments: