August 27, 2007

Två noteringar kring Hi-Medias köp av Fotolog

Franska annonssäljbolaget Hi-Medias köp av fotodelningstjänsten Fotolog för 90 miljoner dollar är värt att notera för åtminstone två saker:

* Ett annonssäljbolag integrerar vertikalt bakåt genom att köpa en sajt med mycket annonsutrymme. Det lär vi få se mer av. Extra intressant att integrera bakåt är det för de säljbolag som med hjälp av olika former av targeting kan öka värdet på annonsvisningar som idag anses vara icke-premium. Sker även åt andra hållet där de största portalerna köper annonsnätverk.

* Även om värderingarna på Internetbolag har stigit så hamnar värderingarna ungefär i linje med den marknads- och lönsamhetspotential olika tjänster har. Skype (telekom) slog YouTube (annonsutrymmet för video-/tv-annonsering) som slog Club Penguin (spel) som slog Photobucket (amerikanska icke-premiumannonser) som slog Fotolog (internationellt spridda icke-premiumannonser). Ifall vi är i en bubbla uppträder köparna i allmänhet fortfarande ganska rationellt (kanske med undantag för Microsofts köp av aQuantive).

No comments: