August 21, 2007

Dagens dummaste

De är värda 100 miljoner kronor, skriver Veckans Affärer. I det militära sägs det att ingen plan överlever kontakt med fienden. För annonsförsäljning gäller snarare att ingen prislista överlever kontakt med köparna.

Att när Aftonbladet Nya Medier omsätter runt 250 miljoner kronor per år ens andas att Alex Schulmans och Robert Lauls bloggar skulle/borde dra in 41,5 miljoner kronor tyder på att man inte ser skogen för alla träden. Alex Schulman må vara läsvärd, jag följer inte hans blogg, men hans 250 000 läsare beror till väldigt stor del på att Aftonbladet driver trafik till bloggen. Inte på de historier han berättar. Pontus må tycka annorlunda, men distribution är viktigt även på nätet. (Jag håller dock med Pontus om skillnaderna mot fysiska media och att utvecklingen stärker berättaren på distributionsapparatens bekostnad.)

Om Veckans Affärers siffror på 100 miljoner kronor i omsättning skulle stämma, så skulle för övrigt värdet på bloggarna vara långt högre än försäljningen. Så bloggarna kanske är värda 100 miljoner kronor, men de omsätter det inte.

1 comment:

Anonymous said...

Dagens dummaste, är det okunskapen hos köparen eller värdet av läsarna du sågar..