July 15, 2007

Steve Ballmer hade rätt*

Michael Wolf om Yahoos problem specifikt och mediabranschens generellt: "The real mistake Terry made was he focused on content. Now it's become a place where the best software developers don't want to work. They need developers in order to compete with Google. But basically Terry sent the signal to Silicon Valley that he didn't care about software. He cared about content."


* = developers, developers, developers

1 comment:

Rasmus said...

Jo, så sant. När man får intrycket att de flesta startups har AdSense som huvudsakliga intäktskälla är det dags att börja gå mot strömmen... Dave Winer har för övrigt (föga förvånande ;) också efterlyst fler Valley-företag som lever på att utveckla teknologi på sistone. I motsats till mediaintäktsmodellen, alltså.