July 30, 2007

Noterat på semestern

Att jag har svårt att hålla mig helt borta från Internet när jag är på semester förvånar säkert inte. Men det är inte alltid jag orkar släpa med mig datorn, så jag brukar titta in på Internetkaféer var eller varannan dag. Där har jag en ovana att slänga en snabb blick på andras skärmar för att se vilka webbtjänster de använder.

Kommunikation och sociala relationer är det som brukar dominera. Sommarens semester tyder på att Hotmail och MSN Messenger står sig bra och att Facebook har slagit sina klor i rätt många, främst engelskspråkiga, användare. Själv hade jag svårt att helt hålla mig borta från Jaiku och e-mail (ett område där det fortfarande kan göras stora förbättringar).

1 comment:

Bo said...

Själv försöker jag komma underfund med vilket som rockar mest, jaiku eller twitter.