December 29, 2004

Silicon Beat om Cragislist och tidningar

Silicon Beat skriver om Craigslists inverkan på amerikanska tidningar. Läs mitt tidigare inlägg om det hela först om du inte har gjort det.

No comments: