December 28, 2004

Fortune om bloggar

Lång artikel om bloggar i Fortune. Intressant läsning för de som funderar på hur bloggar påverkar organisationers externa kommunikation.

No comments: