December 29, 2004

Bloggar som hävstång

DN:s notis om blogg som ett av årets ord under 2004 pekar på varför bloggar är viktiga i företags marknadskommunikation. Det handlar inte om mängden läsare, utan om vilka som läser. En bloggare som Johan Norberg läses dagligen av ledarskribenter på både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Det är ett tydligt exempel på vilken hävstång i pr-arbetet enskilda bloggar kan vara.

Jag gillar inte att ta min egen blogg som exempel på bloggvärldsfenomen, men samma drag som beskrivs ovan finns i den grupp på runt 150 personer (stort tack för att ni läser, kommenterar och mailar!) som löpande följer den här bloggen.

En kommunikationstaktik kan alltså vara att använda bloggar för att attrahera journalister och andra intressenters uppmärksamhet.


No comments: