September 10, 2004

Fjärde generationens krig

The Changing Face of War: Into the Fourth Generation av William S. Lind, Colonel Keith Nightengale (USA), Captain John F. Schmitt (USMC), Colonel Joseph W. Sutton (USA) och Lieutenant Colonel Gary I. Wilson (USMCR). [via: John Robb]. Artikel från 1989 om framtidens krig som i efterhand tycks ha varit långt före sin tid.

No comments: