September 11, 2004

Bli bättre med PowerPoint

Den som vill göra bättre PowerPoint-presentationer bör besöka Beyond Bullets. En bok med samma namn kommer att ges ut av Microsoft Press i början av 2005.

No comments: