August 28, 2004

Quigo och vertikal innehållsstyrd annonsering

Quigo erbjuder samma sorts innehållsstyrd annonsering som Overtures ContentMatch (som delvis använder Quigos teknik) och Google AdSense, fast med tydligare vertikal indelning av sajter. Mer information hos John Battelle och MarketingVox.

No comments: