August 12, 2004

Lunarstorm tittar på expansion

Lunarstorm tittar på att expandera efter att ha omsatt 38 miljoner och gjort vinst på 6,5 miljoner kronor under förra året. Alternativ kan vara expansion utomlands eller att vidareutveckla Lunarstorm i Sverige.

No comments: