August 18, 2004

Googles börsnotering ej godkänd ännu

Google yet to clear SEC hurdle. "Federal regulators did not authorize Google's initial public offering to proceed as of late Tuesday, a deadline the company set on the road to its highly awaited IPO."

Dock verkar det inte vara några stora problem, utan förklaringen till förseningen tycks vara att Finansinspektionens byråkratiska kvarnar inte har malt så fort som Google ville att det skulle göra.

No comments: