August 13, 2004

Google i Playboy innebär problem?

Playboys publicering av intervjun med Googles grundare Larry Page och Sergey Brin kan komma att innebära problem. I och med Googles börsnoteringsprocess får företaget inte prata om sådant som kan komma att påverka investerarnas bedömning av bolagets värde som inte tas upp i noteringsprospektet. Om intervjun skulle bryta mot reglerna om en "tyst period" inför börsnoteringen, kan Google tvingas köpa tillbaka aktierna till introduktionspriset under upp till ett år. En ganska otrevlig situation om Googles potentiellt mycket högt värderade aktier sjunker i värde under det kommande året. Publiceringen får mig att undra om inte Googles börsnotering har blivit försenad jämfört med vad företaget trodde i våras. Jag misstänker att Googles pr-folk ville att tidningen skulle komma ut någon eller några veckor efter börsnoteringen.

De som har registrerat sig för att kunna köpa aktier i Google kan för övrigt lägga sina bud sedan ett antal timmar.

1 comment:

Anonymous said...

Hela intervjun finns här:
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312504139655/ds1a.htm#toc59330_25b
/nicclas @ Frisim.com