August 30, 2004

di.se kommer att få ny layout

Nypremiär för di.se. "Den 6 september är det premiär för nya di.se. Större i formatet. Mer innehållsrik. Med nya funktioner för våra viktigaste målgrupper, besökarna på di.se och våra annonsörer."

1 comment:

Anonymous said...

Webbplatserna blir allt mer omfattande och den klassiska, avlånga "stripen" anpassad för 800*600 upplösningar försvinner allt mer. Samtidigt förstärks bruset, bilder och XML-inladdningar kräver ställtid och det blir inte lika lätt att ta del av hela innehållet längre. Jag tror att nya DI.SE är lite för innehållstung och att detta kommer hämma t ex kommentera-aktiviteten.


/ Martin Edenström