August 28, 2004

CNET och TradeDoubler = Sant

CNET har valt att använda TradeDoublers Media Toolbox för att spåra sin onlinemarknadsföring i Europa. Grattis till mina tidigare arbetskamrater på TradeDoubler.

För övrigt är de toner jag hör från TradeDoubler mycket positiva. Det verkar gå riktigt bra för företaget. Jag blir inte förvånad om omsättningen på 500 miljoner kronor för 2004 som det har talats om tidigare uppnås.

No comments: