August 19, 2004

Amazon.com köper Joyo.com för $75 miljoner

Amazon.com har köpt Joyo.com som är Kinas största Internethandlare inom området böcker/musik/film.

No comments: