July 22, 2004

eBay Q2-rapport

Ebay omsatte 773 miljoner dollar och gjorde en nettovinst på 197,7 miljoner dollar under 2004 års andra kvartal. Vinsten drygt dubblades medan omsättningen ökade med runt 50 procent från förra året.

No comments: