July 21, 2004

Den perfekta onlinetidningen

Steve Outing på Editor & Publisher har skrivt en checklista för hur den perfekta onlinetidningen bör se ut. Hans kommentarer berör layout, innehåll och affärsmässiga överväganden. En artikel som alla som arbetar med onlinepublicering absolut bör läsa. Speciellt håller jag med honom om behovet av bättre bildjournalistik, bättre annonslösningar och hanteringen av läsarregistrering.

No comments: